Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Mugg med kaffe: foto: Småalndsbilder.se

Boende fritid och resor

Jönköping University

Avtalet gäller studenter på programmen arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker laboratoriemedicin, biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi, röntgensjuksköterska, sjuksköterska grundutbildning, socionom, vårdadministratör.

Gör du VFU utanför Jönköping kan du välja mellan två alternativ. Detta gäller enbart om du har mer än 60 minuters resa enkel väg med kollektivtrafik mellan Jönköping och VFU-plats. Bor du i anslutning till praktikplatsen beviljas du ingen reseersättning (60-minutersregeln gäller även här). Reseersättning gäller inte fältstudiedagar. Bilersättning betalas inte ut. Parkeringstillstånd lämnas inte ut. 

Studenter på programmen inom specialist utbildning sjuksköterskor,tandhygienist, ortopedingenjör och internationella studenter ingår inte i avtalet ovan.

Alt 1 Länstrafikens periodkort

Alt 2 Studentboende Eksjö, Värnamo

Linköpings Universitet

Avtalet gäller studenter på programmen barnmorska (gäller ej studiegrupper Hälsohögskolan Jönköping), fysioterapeut, logoped, läkare, psykolog.

Studentboende erbjuds i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt en resa tur och retur per vecka med billigaste färdsätt till och från studieorten med kollektivtrafik. Originalkvitton måste bifogas reseräkning. Bilersättning betalas inte ut. Resor inom länet ersätts inte.

 

 


 

 

Kontakt boende

Höglandssjukhuset
Anette Ring


Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Inge-Lott Johansson
0706-32 44 58

Studenter från Hälsouniversitet och övriga
Värnamo sjukhus
Ann-Kristin Johansson

Studenter från Jönköping University
Värnamo sjukhus

Sofia Wilsson  

Kontakt resor

Studenter från Jönköping University
Höglandssjukhuset
Elinor Rydell
0381-33 50 32
elinor.rydell@rjl.se

Studenter från Jönköping University
Värnamo sjukhus
Sofia Wilsson

Studenter från Hälsouniversitetet
Region Jönköpings län

Inge-Lott Johansson
0706-32 44 58

Reseräkning för studenter från Linköpings Universitet

Vårdcentraler
Agneta Delis 

Blankett för reseräkning Hälsohögskolan

Buss- och tågtider i länet

Länstrafiken

Uppdaterad: 2017-09-11
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion