Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Mugg med kaffe: foto: Småalndsbilder.se

Resor och boende

Du som studerar vid Jönköping University

Region Jönköpings län erbjuder studenter på programmen arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker laboratoriemedicin, biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi, röntgensjuksköterska, sjuksköterska grundutbildning, socionom och vårdadministratör studentboenden eller reseersättning för resor till din VFU- plats.

Gör du VFU utanför Jönköping kan du välja mellan två alternativ.

Alt 1 Ersättning för Länstrafikens periodkort (Gäller vid köp av Länstrafikens billigaste alternativ. Ersättning utbetalas efter att reseräkning och originalkvitto för periodkortet har skickats per post till Futurum)

Alt 2 Studentboende Eksjö, Värnamo (begränsat antal rum) 

Detta gäller enbart om du har mer än 60 minuters resa enkel väg med kollektivtrafik mellan Jönköping och din VFU-plats. Bor du i anslutning till praktikplatsen beviljas du ingen reseersättning (60-minutersregeln gäller även här).

Reseersättning gäller inte fältstudiedagar.

Bilersättning betalas inte ut.

Parkeringstillstånd lämnas inte ut. 

Studenter på programmen inom specialistutbildning sjuksköterskor, tandhygienist, ortopedingenjör och internationella studenter ingår inte i avtalet ovan.

 

Du som studerar vid Linköpings Universitet

Region Jönköpings län erbjuder studenter på programmen barnmorska (gäller ej studiegrupper Hälsohögskolan Jönköping), fysioterapeut, logoped, läkare och psykolog studentboenden och reseersättning för resor till din VFU- plats.

Studentboende erbjuds i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt en resa tur och retur per vecka med billigaste färdsätt till och från studieorten med kollektivtrafik. Originalkvitton måste bifogas reseräkning. 

Bilersättning betalas inte ut.

Resor inom länet ersätts inte.

Du som studerar vid övriga lärosäten

 


 

 

Kontakt boende

Höglandssjukhuset

Resor
Elinor Rydell
0381-33 50 32
elinor.rydell@rjl.se

Boende
Anette Ring


Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Resor och boende
Inge-Lott Johansson
0706-32 44 58

Värnamo sjukhus

Studenter från Jönköping University

Resor och boende

Sofia Wilsson

 

Studenter från Linköpings Universitet och övriga

Boende

Ann-Kristin Johansson

Vårdcentraler

Studenter från Jönköping University

Resor och boende

Agneta Delis

Blankett för reseräkning Hälsohögskolan

Studenter från Linköpings Universitet

Resor och boende

Inge-Lott Johansson
0706-32 44 58

Reseräkning för studenter från Linköpings Universitet

OBS - reseräkningar måste skickas med post och originalkvitton ska bifogas

Buss- och tågtider i länet

Länstrafiken

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion