Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Sjukgymnaster arbetar även med sjukdomsförebyggande instastser, framför allt inom fysisk aktivitet, se gärna  socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder med rekommendationer för evidensbaserade åtgärder för fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholprevention.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Behandlingsriktlinjer för sjukgymnastik inom våra olika processer gäller i Region Jönköpings län. För de riktlinjer som är lokala anges detta specifikt.

Uppdaterad: 2017-08-24
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik