Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Andningshjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer för rengöring.

Mikroorganismer trivs i fuktiga miljöer. Därför bör man alltid sträva efter att låta utrustningen torka mellan användningstillfällena. Detta är viktigt både under pågående behandling av en vårdtagare och mellan vårdtagare.

Vid hantering av utrustning är en god handhygien viktig, både vid hantering av rena och smutsiga föremål. Vårdpersonal använder handsprit och vårdtagare rengör händerna med tvål och vatten.

 

Inhalationsutrustning personlig

Slutenvård
Efter varje användning:

Skölj alla delar i varmt vatten. Skaka delarna fria från vatten. Lufttorka.

En gång per dag:

Plocka isär alla delar. Diska utrustningen i diskdesinfektor. Lufttorka.

I hemmet
Efter varje användning:

Skölj alla delar i varmt vatten. Skaka delarna fria från vatten. Lufttorka.

En gång per dag:

Plocka isär alla delar. Rengör utrustningen i diskmaskin alternativt med diskmedel och varmt vatten. Lufttorka.

 

Inhalationsutrustning för flera patienter (Maxine)

Slutenvård
Mellan varje patient

Dimbildaren ska rengöras efter inhalation:
1. Sätt ner sugröret i vatten med drivgasen på. Låt det blåsa vattendimma i 4-5 sekunder.
2. Lyft sedan upp och låt det blåsa luft lika länge.

Diska överdel, munstycke och fotflaska  i diskdesinfektor. Slangen ska då tas av från överdelen.

 

PEP-flaskor

Slutenvård
En gång per dag:

1. Diska andningsflaskan i diskdesinfektor. Se till att vatten och diskmedel kan komma in i flaskan. Lufttorka.
2. Byt slang.
3. Häll färsktappat kallt vatten i flaskan.

I hemmet.
En gång per dag:

1. Diska flaska och slang i diskmaskin alternativt med diskmedel och varmt vatten. Lufttorka.
2. Häll färsktappat kallt vatten i flaskan.
3. Byt slang en gång per månad.

 

PEP Andningstränare (Anmedic)

Slutenvård  och i hemmet

För enpatientbruk, ingen rengöring rekommenderas.

 

PEP-mask och hjälpmedel för andningsträning

Slutenvård
En gång per dag:

Plocka isär alla delar. Diska utrustningen i diskdesinfektor. Lufttorka.

I hemmet
En gång per dag:

Plocka isär alla delar. Diska utrustningen med diskmedel och varmt vatten. Lufttorka

 

BA-tube

Slutenvård.
En gång per dag och mellan patienter:

Plocka isär delarna med hjälp av den svarta pistongen. Diska tub och topp i diskdesinfektor. Eventuell kopplingsslang läggs i M-ytdesinfektion i 5 minuter. Manometer torkas av med rengöringsmedel och vatten. Lufttorka.

I hemmet
Rengör vid behov:

Plocka isär delarna med hjälp av den svarta pistongen. Diska tub, topp och kopplingsslang i diskmaskin alternativt med diskmedel och varmt vatten. Manometer torkas av med rengöringsmedel och vatten. Lufttorka.

 

PEP på trachealtub
Slutenvård.

Efter varje användning:
Skölj alla delar i varmt vatten. Skaka delarna fria från vatten. Lufttorka.
En gång per dag:
Plocka isär alla delar. T-stycke och kork kastas. Diska övrig utrustning  i diskdesinfektor. Lufttorka.

I hemmet.

Efter varje användning:
Skölj alla delar i varmt vatten. Skaka delarna fria från vatten. Lufttorka.
En gång per vecka:
Plocka isär alla delar. T-stycke och kork kastas.
Diska övrig utrustning i diskmaskin alternativt med rengöringsmedel och varmt vatten. Lufttorka.

 

Befuktning av syrgas

Engångsflaskor

Slutenvård

Färdigförpackade engångsfuktflaskor kan användas vid flera behandlingstillfällen och till flera patienter, dock max under 2 månader, skriv datum på flaskan.

Förlängningsslang byts mellan patienterna. Desinfektera händerna före byte av slang. Var noga med att inte vidröra slangfästet på flaskan.

I hemmet

Engångsfuktflaskan används tills vattnet är slut. Dock max under 2 månader.

Noggrann handhygien före byte av flaska.
 

Flergångsflaskor
Slutenvård

Rengör och desinfektera flaskan dagligen i diskdesinfektor.

Metalldelarna torkas av med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Rengjord flergångsflaska fylls till hälften med sterilt vatten.

Desinfektera händerna före byte av flaska.

 


Mer information


Vårdhandboken

Basala hygienrutiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska
 
036-32 59 91


Per-Olof Svensson
hygiensjuksköterska
 
036-32 50 83

Version

  
Fastställt 2009-07-03
Reviderat 2017-04-04

Uppdaterad: 2017-09-21
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion