Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid influensa

Influensa orsakas av virus. Viruset finns i svalget och smittar via droppar från nysningar och hosta. Ytor och föremål där droppar landar kan ge en indirekt smitta vid kontakt. Symtom på influensa är feber, muskelvärk och hosta. Även ont i halsen, diarré och illamående kan förekomma. Inkubationstiden är oftast 1-7 dagar.

Nedanstående riktlinjer följer Socialstyrelsen rekommendationer. Riktlinjerna uppdateras om ny kunskap eller ändrade nationella direktiv framkommer eller det epidemiologiska läget förändras.

Innehåll på sidan:

 

Basala hygienrutiner

Den enskilt viktigaste faktorn för att förhindra smittspridning är basala hygienrutiner.
Basala hygienrutiner

Speciella hygienrutiner vid influensa

Använd vätsketätt kirurgiskt munskydd (IIR) och visir eller skyddsglasögon i situationer nära (armlängds avstånd) patienten. Risk att utsättas för droppsmitta är när patienten hostar eller nyser.

Tänk på att munskydd ska sättas på så att det täcker näsa och mun och sluter helt tätt mot ansiktet. Dessa är engångsprodukter och slängs direkt efter användning. Var noga med att sprita händerna före skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av. Används skyddsglasögon eller visir för flergångsbruk ska dessa desinfekteras efter varje användning.
Hantering av munskydd (pdf)

 

Vårdrutiner

Inläggning på sjukhus

Patient som söker med misstänkta influensasymtom och läggs in, ska i första hand vårdas på på infektions- eller barnklinik. Misstänks influensa ska patienten vårdas enligt riktlinjerna tills provsvar anlänt.

Nödvändig medicinsk vård och behandling får inte försenas p g a influensa.

Slutenvård

 • Placera patienten på eget rum med stängd vårdrumsdörr. Patient ska inte lämna vårdrummet om det inte är medicinskt nödvändigt.
 • Utför om möjligt undersökning och behandling på vårdrummet.
 • Begränsa antalet personal som deltar i vården.

Öppenvård

 • Patienten ska inte vänta i väntrum.
 • All provtagning sker på undersökningsrummet.
 • Begränsa antalet personal som deltar i vården.

Kommunalt boende

 • Samma rutiner som vid slutenvård

Undersökning och behandling

 • I första hand ska vård, undersökning och behandling ske på vårdrummet.
 • Vid undersökning och behandling utanför avdelningen informeras mottagande enhet i förväg. Patienten förs direkt till undersöknings- eller behandlingsrummet.
 • Personalen följer basala hygienrutiner och speciella hygienrutiner enligt ovan.

Transporter

Uppmana patienten att hosta och nysa i engångspapper för att minska mängden droppar i luften. Använt papper läggs direkt i plastpåse.

 1. Vid transport inom sjukhus tas patienten direkt till undersöknings- eller behandlingsrum.
 2. Vid färd med sjukresor ska inte samtransport ske.
 3. Vid ambulanstransport ska lucka mellan förarhytt och patientutrymme vara stängd. Ambulanspersonal som sitter hos patienten ska använda vätskeavvisande, kirurgiskt munskydd med visir och följa basala hygienrutiner. Erbjud patienten handsprit. Städning av ambulansen efter transport sker enligt rutiner nedan, utstädning.

Tvätt och avfall

 • Tvätt hanteras enligt vanliga rutiner
 • Avfall hanteras enligt vanliga rutiner

Städning

 • Punktdesinfektion görs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.
 • Kontaktytor (se nedan) bearbetas med ytdesinfektion dagligen. I övrigt utförs den daglig städning enligt normala städrutiner. Mekanisk bearbetning av ytor är viktig för att minska virusmängden.
 • Vid utstädning används ytdesinfektion på kontaktytor såsom säng, sängbord, dörrhandtag, toalett, handfat eller motsvarande. I övrigt sker utstädning enligt normala rutiner.
 • Städutrustning desinfekteras efter varje användning.

Smittfrihet

Ett dygn efter feberfrihet betraktas både patient och personal som inte smittsam. Isoleringen av patienten kan då brytas.

Patient

Uppmana patienten att hosta och nysa i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i plastpåse. Denna hanteras som vanligt avfall. Informera om och gör det möjligt för patienten att ofta göra rent händerna. De kan gärna använda handsprit.

Vårdpersonal

Är anhörig misstänkt influensasjuk kan vårdpersonal, som själv är frisk, arbeta. Vårdpersonal med misstänkta symtom ska inte arbeta. Överväg provtagning för influensa.

Besökare

 • Begränsa om möjligt besök på vårdinrättningar.
 • Besökare ska endast vistas hos sin anhörig på vårdrummet.
 • Erbjud handsprit vid entrén inne på vårdavdelningen.

Ansvariga

Karoline Johansson
hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

036-32 59 91

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare

036-32 50 83

Version

Fastställt 2009-04-30
Reviderad 2015-11-09

Mer information

Informationsmaterial

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-07-12
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion