Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Om sjukgymnastik

Sjukgymnaster har kunskap om människans rörelseförmåga och de funktionsstörningar som kan begränsa detta.

Sjukgymnastisk verksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. Verksamheten inkluderar alla åldrar och finns i både öppen och sluten vård. Den sjukgymnastiska verksamheten rymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Patienten är en aktiv samarbetspartner och alla åtgärder syftar till att göra patienten medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheten att klara det dagliga livets krav.

För att få uppdaterad information och för att få information om de vårdvalsenheter som har tillkommit efter vårdvalet rekommenderas klinikernas egna hemsidor.  För landstingets verksamhet, plus.rjl.se.

Uppdaterad: 2014-12-15
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik