Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Sjukgymnastik medicinenheten
Värnamo sjukhus

Sjukgymnastiken servar både slutenvård och öppenvård. Slutenvården består av fyra medicinavdelningar och en dialysavdelning. 

  • Medicinavdelning A - hematologi, neurologi
  • Medicinavdelning B - endokrinologi, njurmedicin
  • Medicinavdelning C - lungmedicin
  • Medicinavdelning D - kardiologi

Den sjukgymnastiska verksamheten inom slutenvården består av funktionsbedömningar, andningsgymnastik, hjälpmedelsutprovning, patientinformation, kontrakturprofylax, smärtbehandling. Sjukgymnasterna deltar även i klinikens olika team som konsulter eller som aktiva medlemmar. De team som sjukgymnasterna är mest aktiva i är hjärtteam, lungteam, neurologiteam samt njurteam.

Öppenvården täcker reumatologi och hjärtrehabilitering, där det finns gruppverksamhet i gymnastiksal och i bassäng.

  

 

Uppdaterad: 2013-02-04
Kristina Areskoug Josefsson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik