Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Sjukgymnastik ortopedi/kirurgi
Värnamo sjukhus

Insatserna riktas främst till Ortoped- Kirurg- och Anestesikliniken. Sjukgymnasterna fungerar  vid behov även som konsulter till KK/Gyn. Insatserna består av bedömning, behandling, träning och utvärdering av inneliggande patienter samt polikliniska uppföljningar.

Bedömning av inneliggande patienter består av nuvarande status gällande förflyttningsförmåga samt utredning av hjälpmedelsbehovet inför hemgång.

Träningen av inneliggande patienter sker med målsättningen att återfå fullgott status som tidigare.

Målgrupper inom slutenvården ortopedi är f.f.a patienter med frakturer och ryggproblematik samt de som är planerade höft- knä- och axeloperationer.

Målgrupper inom slutenvård kirurgi är cancerpatienter som opererats, obesitasoperationer samt skalltraumapatienter.

Inom anestesi är det främst på intensivvårdsavdelningen där våra insatser behövs. Målgruppen där är väldigt varierande.

Uppföljning sker oftast genom poliklinisk träning antingen genom Samrehabs eller genom primärvårdens försorg. De patientgrupper Samrehab fokuserat på är akutare fall samt de som kräver fortsatt träning efter operation. Poliklinisk behandling sker även av patienter med lymfbesvär.

Överrapportering sker till kollegor inom kommun och primärvård eller aktuell vårdinstans vid särskilda fall.

Uppdaterad: 2014-09-22
Kristina Areskoug Josefsson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik