Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter i vården

Från och med 1 januari 2017 finns följande nyheter/förändringar gällande patientavgifter i vården.

Avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre

Vårdavgifter eller andra avgifter för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet (även receptförskrivning) får inte tas ut för patienter som är 85 år eller äldre. För slutenvård betalas avgift som förut.
Detta gäller för bosatta i Sverige, personer med EUkort från EU/EES eller konventionsland, utlandssvenskar med intyg/EU-kort, asylsökande och tillståndslösa.

Första remissbesöket avgiftsfritt

Sedan tidigare är första besöket med remiss från vårdcentral till specialistvård avgiftsfritt. Nu blir även första besöket med remiss från specialistvård till vårdcentral avgiftsfritt. Remiss måste finnas, det räcker inte med endast en "hänvisning". Gäller alla besök oavsett vårdgivarkategori.

Avgiftsfri KBT‐behandling via nätet

Tidigare kostade det 250 kronor att få tillgång till KBT-behandling via nätet. Nu blir den behandlingen helt avgiftsfri. Patienten betalar vanlig patientavgift för övriga bokade besök.

Patientavgift för behandling av ambulanspersonal

Det kostar 250 kronor i patientavgift om patienten behandlas på plats av ambulanspersonal. Om patienten istället förs med ambulans till vårdcentral eller sjukhus betalar patienten 250 kronor för det vårdtillfället, men ingen avgift tillkommer för ambulanssjukvården.

 

Avgifter och regler

Patientavgifter 2017

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige 2 november 2016. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2017

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Vid frågor om patientavgifter kan även öppenvårdsredovisningen kontaktas på tfn: 010-243 50 44

Mer information

Uppdaterad: 2017-04-19
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion