Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Utbetalning av forskningsmånader

Du som har beviljats forskningsmånader kommer under tiden du använder dina forskningsmånader att få lön som vanligt från din ordinarie basenhet. Basenheten ersätts retroaktivt från Futurum.

Uttagandet av beviljade forskningsmånader skall vara slutfört inom två år.

För att hämta ut ersättning för forskningsmånader skall du och din verksamhetschef fylla i och skicka in en blankett.

Blankett "Ersättning för forskningsmånader"

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion