Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Om ekonomi – Information till verksamheten

Futurum delar ut tre typer av anslag

  • Forskningsanslag (medel till omkostnader i forskningsprojekt)
  • Forskningsmånader (ersättning för forskningstid till respektive basenhet)
  • Reseanslag (medel till vetenskapliga resor och konferenser)

Samtliga ansökningar görs i ett elektroniskt ansökningssystem på internet: www.fou.nu/is/lj. Förutom den elektroniska ansökan ska tre blanketter skickas in till Futurum med sökandens samt verksamhetschefens underskrifter:

Blankett 1 (bekräftelse av ansökan) i samband med ansökan.

Blankett 2 (förbindelse avseende att ta beviljade medel i anspråk) vid beviljad ansökan.

Blankett 3 (slutrapport avseende förbrukade medel) när beviljat anslag rekvirerats.

Fo

rskningsanslag

Den som beviljas ett forskningsanslag ansvarar själv för att medlen förbrukas enligt beskrivningen i ansökan. Däremot är det Futurum som administrerar anslaget. Vi för inte över hela anslaget till respektive basenhet utan projektledaren (sökanden) rekvirerar pengar allt eftersom utgifter uppstår.

Vederbörande har fått uppgifter om fakturaadress, ansvarskod och projektnummer. Fakturor som eventuellt går via den egna basenheten måste alltså styras om till rätt ansvarskod och projektnummer.

Forskningsmånader

Den som beviljas forskningsmånader får lön som vanligt från sin ordinarie basenhet medan forskningstiden används. Respektive basenhet rekvirerar ersättningen från Futurum retroaktivt och vi har tagit fram en särskild blankett för detta. Sökanden erhåller blanketten från oss men den finns också att hämta här på vår webbplats.

Reseanslag

Den som beviljas ett reseanslag meddelar oss vilket konto (basenhetens ansvarskod) som ska krediteras och vi gör därefter en överföring av anslaget.

Doktorand- och forskningshandledartjänster

Vederbörande löneassistent lägger in Futurums ansvarskod i Palettsystemet så att den som t ex beviljas en 50-procentig doktorandtjänst löpande får 50 % av grundlönen finansierad av Futurum.

Vetenskaplig återrapportering

Förutom den ekonomiska slutrapporten (blankett 3, se ovan) ska sökanden efter slutfört projekt eller genomförd resa logga in i ansökningssystemet och komplettera ansökan med en vetenskaplig slutrapport. En sökning i ansökningsregistret ska kunna visa vad ansökan gav för resultat.

Rekvireringsperiod

Den som beviljats ett anslag har fått information om hur länge tilldelade medel får användas. En förutsättning för att man ska få behålla anslaget är dock att man är anställd inom Landstinget i Jönköpings län under hela rekvireringstiden.

Har du frågor

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion