Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Vårdpersonal, foto: Smålandsbilder.se

Futurums uppdrag

Futurum – akademin för hälsa och vård är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet.  Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning vid Linköpings universitet från 2019, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

Futurums uppdrag är att:

Utveckla och finansiera klinisk forskning inom Regionen

 • uppföljning/analys kliniska resultat: kvalitetsregister, kunskapsstöd, kliniska processer
 • strategisk samverkan för framtidsutveckling med universitet och högskolor
 • utveckla forskningsstrategier tillsammans med verksamheten
 • analysera, bearbeta och beforska klinisk data

Utveckla och underlätta för vårdenheter att erbjuda god verksamhetsförlagd utbildning

 • säkerställa framtida rekryterings-behov genom behovsanalyser och väl fungerande studentverksamhet
 • erbjuda studenthandledning med hög kvalitet
 • att vara en plattform för utbyte och spridning av förbättringskunskap
 • arbeta för interprofessionell samverkan

Vara ett kunskapsstöd för vård, forskning och utveckling med patientens behov i centrum

 • omvärldsbevakning
 • innovativ och modern biblioteksverksamhet
 • bedriver forskarkurser
 • medverka till att forskningsresultat sprids

 

Kontakt

Boel Andersson Gäre
chef/professor
boel

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion