Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Barns hälsa

Arbete kring barns hälsa

Barn och ungdomar utgör cirka 20 procent av länets befolkning. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för goda uppväxtvillkor pågår på flera olika sätt inom regionen och i nära samarbete med länets kommuner. "Barndialogen" är ett bra exempel på hur regionen kan fördjupa samverkan och förstärka barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen. Genom studier kring barns hälsa lär vi oss mer om hur förebyggande arbete kan ske.

Kontakt

Carin Oldin
Barnhälsovårdöverläkare

Mer information

Om samverkan kring barns hälsa på Barndialogens webbplats

 

Uppdaterad: 2016-08-11
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion