Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Region Jönköpings län

Region Jönköpings län är medlemmar i nätverket för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av WHO 1993. En idéburen ideell verksamhet där kriterier för medlemskap är att utveckla sin organisation mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Det som utmärker hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett bredare samhälleligt perspektiv på sjukvårdens roll samt att sjukvårdens målsättning - en bredare hälsa - lyfts fram tydligare.

Genom regionens medlemskap får vi en unik möjlighet att hålla oss à jour med utvecklingen i Sverige och andra länder.

WHO menar att framtidens sjukvård måste blir mer hälso- och helhetsorienterade och vara en hälsoresurs för sitt lokalområde. Som all annan sjukvård fokuserar HFS på god behandling och omsorg om patienterna.

Så här arbetar vi

Konceptet är en strategi och ett förhållningssätt som innebär att vi ska arbeta för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård.

Nätverket har delat upp inriktningen på arbetet enligt fyra perspektiv; patienter, medarbetare, samhälle samt styr och ledning:

Patienter

Patientens egen upplevelse av hälsa får en större tyngd i  en hälsofrämjande hälso- och sjukvård . Förutom den professionella bedömningen är patientens egen värdering av hälsa viktig.

Medarbetare

Målsättningen för  hälsofrämjande hälso- och sjukvård är att organisationen ska vara lärande med ett ständigt förbättringsarbete som tillvaratar medarbetarnas kompetens.
Om medarbetarna mår bra kan de inspirera andra i samhället till ett hälsosamt liv.

Samhälle

Som hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska sjukvården förmedla kunskap till enskilda och beslutsfattare så att det i samhället skapas möjligheter att göra hälsosamma val samt att minska riskerna i miljön.

Styr och ledning

Det hälsofrämjande synsättet ska genomsyra hela verksamheten. 
Varje år följs arbetet upp med indikatorer inom de fyra perspektiven.

Kontakt

Anne Wilderoth, folkhälsoutvecklare 010-243 50 28, 070-316 50 28

Mer information

Läs mer om det svenska nätverket på HFSs webbplats (Nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-08-07
Anne Wilderoth, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion