Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Barbro

Barns broar mellan vuxenpsykiatri, socialtjänst, skol- och barnhälsovård

 

Sammankallande Katarina Johansson

Uppdaterad: 2014-09-02
Katarina Johansson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik