Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Barbro

Barns broar mellan vuxenpsykiatri, socialtjänst, skol- och barnhälsovård. Barbro arbetar med att utveckla samarbetet mellan kommun och landsting för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Psykiatrins uppgift är att synliggöra dessa barn för att de ska kunna få vardagsstöd i sina dagliga miljöer tex. förskola BVC och skola. BarBro gruppen ligger idag vilande i väntan på uppdrag från BIP-gruppen.

Kontakt

Katarina Johansson

036-32 33 20

Uppdaterad: 2016-05-10
Katarina Johansson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik