Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Webb-utbildning för AT-läkare: Läkemedel till äldre

För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom Region Jönköpings Län kommer webbutbildningen ingå i AT-läkarprogrammet och varje block kommer att diskuteras på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Studierektorerna och Läkemedelskommittén inbjuder länets AT-läkare till dessa obligatoriska seminarier. En utskriven kopia av genomfört kunskapstest lämnas till AT-samordnare vid kursens slut.
Seminarierna hålls av ST-läkare i Geriatrik tillsammans med regionens kliniska apotekare.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning)

(Om det är problem med Internet Explorer, testa Google Chrome. Läs mer under "Systemkrav" i webbutbildningen)

Introduktion

Under introduktionsveckan kommer en information/kort introduktion om utbildningen att hållas. Se separat schema för introduktionsveckan.

Seminarium

Inom varje block hålls ett lunchseminarium kl 12.00-13.00 (gäller ej Eksjö). Lunch serveras kl 12.00. Seminariet börjar strax efter. Läkemedelskommittén bjuder på lunch.

Inför seminariet ska AT-läkaren förberett sig genom att ha gjort fallen inom det blocket och skrivit ut sina svar och frågor/funderingar.

  Medicin Kirurgi/Ortopedi Psykiatri Allmänmedicin

Eksjö

2017

28/2 kl 8-9

medicinklinikens lilla konf.rum

3/4 kl 15.30-16.30

ortopedklinikens konferensrum (ovanpå restaurangen)

26/4 em

tid meddelas senare

 

15/3 kl 11-12

medicinklinikens lilla konf.rum

Jönköping
2017
2018
 


5/10 kl 12-13
1/3 kl 12-13

Spegelsalen


12/10 kl 12-13
6/3 kl 12-13

Spegelsalen


19/10 kl 12-13
15/3 kl 12-13

Spegelsalen


17/10 kl 15-17
20/3 kl 15-17

OBS!Cittran

Värnamo
2017

4/10 kl 12-13


Sjukvårdsledningens konferensrum

11/10 kl 12-13


Sjukvårdsledningens konferensrum

25/10 kl 12-13


Sjukvårdsledningens konferensrum

19/10 kl 10.30-12

Förmaket

 

 

Kontakt

Övergripande studierektor Region Jönköping
Örjan Skogar
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Höglandet
Anna Adamsson
klinisk apotekare

Jönköping (samordnare)
Kristin Krigsman
klinisk apotekare

Värnamo
Gerd Petersson
klinisk apotekare

Uppdaterad: 2017-09-11
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service