Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Webb-utbildning för AT-läkare: Läkemedel till äldre

För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom Region Jönköpings Län kommer webbutbildningen ingå i AT-läkarprogrammet och varje block kommer att diskuteras på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Studierektorerna och Läkemedelskommittén inbjuder länets AT-läkare till dessa obligatoriska seminarier. En utskriven kopia av genomfört kunskapstest lämnas till AT-samordnare vid kursens slut.
Seminarierna hålls av ST-läkare i Geriatrik tillsammans med regionens kliniska apotekare.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning)

(Om det är problem med Internet Explorer, testa Google Chrome. Läs mer under "Systemkrav" i webbutbildningen)

Introduktion

Under introduktionsveckan kommer en information/kort introduktion om utbildningen att hållas. Se separat schema för introduktionsveckan.

Seminarium

Inom varje block hålls ett lunchseminarium kl 12.00-13.00 (gäller ej Eksjö). Lunch serveras kl 12.00. Seminariet börjar strax efter. Läkemedelskommittén bjuder på lunch.

Inför seminariet ska AT-läkaren förberett sig genom att ha gjort fallen inom det blocket och skrivit ut sina svar och frågor/funderingar.

  Medicin Kirurgi/Ortopedi Psykiatri Allmänmedicin

Eksjö

2017

28/2 kl 8-9

medicinklinikens lilla konf.rum

3/4 kl 15.30-16.30

ortopedklinikens konferensrum (ovanpå restaurangen)

26/4 em

tid meddelas senare

 

15/3 kl 11-12

medicinklinikens lilla konf.rum

Jönköping
2018
 

1/3 kl 12-13
4/10 kl 12-13

Spegelsalen

6/3 kl 12-13
18/10 kl 12-13

Spegelsalen

15/3 kl 12-13
11/10 kl 12-13

Spegelsalen

20/3 kl 15-17
16/10 kl 15-17

OBS!Cittran

Värnamo
2018

14/3 kl 12-13

3/10 kl 12-13

Sjukvårdsledningens konferensrum

19/4 kl 12-13

10/10 kl 12-13

Sjukvårdsledningens konferensrum

25/4 kl 12-13

24/10 kl 12-13

Sjukvårdsledningens konferensrum

12/4 kl 10.30-12

20/9 kl 10.30-12

Sjukvårdsledningens konferensrum

 

 

Kontakt

Övergripande studierektor Region Jönköping
Örjan Skogar
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Höglandet
Anna Adamsson
klinisk apotekare

Jönköping (samordnare)
Kristin Krigsman
klinisk apotekare

Värnamo
Judit Denes
klinisk apotekare

Uppdaterad: 2017-12-22
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service