Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Sexuell hälsa

Symbol Sex och samlevnadArbetet med att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt oönskade graviditeter är brett förankrat i flera specialiteter i hälso- och sjukvården. Folkhälsomyndigheten ger särskilt stöd som förstärkning av framförallt utåtriktade insatser i samverkan med föreningar som Noaks Ark - Småland och Halland. Arbetet i Region Jönköpings län utgår från länets handlingsplan för sexuell hälsa och organiseras enligt följande:

 • En stor STI-grupp utgör referensgrupp med representation från olika verksamheter i länet som smittskydd, hudkliniker, labverksamhet, kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar, studenthälsan, kvinnokliniker samt sektion folkhälsa. Arbetet leds från ansvarig kurator och läkare på STD-mottagningen, Länssjukhuset Ryhov tillsammans med folkhälsoutvecklare på Folkhälsosektionen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen.
 • Samverkan med Kunskapscentrat Adlon, åtta län - Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland, Jönköping, Östergötland, Sörmland och Örebro. Genom regional samverkan i Adlon, ska vi utveckla gemensamma strategier för ökad kunskap och kompetens inom områdena hiv/STI.
 • Samverkan sker också med kommunikationssavdelningen, medicinsk diagnostik, FoUrum, Qulturum, Jönköping University, länets skolor, vårdcentraler med flera beroende på arbetets inriktning.

Arbetets inriktning:

 • Effektiv smittspårning.
 • Lättillgänglig testning t. ex. av klamydia och gonorré via webben.
 • Information till målgrupper, via skolor, RFSL och medier.
 • Studiebesök av högstadieelever på ungdomsmottagningar och kvinnohälsovård.
 • Viss spridning av kondomer.
 • Bättre struktur och ökad kvalitet på hälsoundersökningarna för våra migranter i länet.
 • Kvalitetssäkring och utvecklingsarbete av våra ungdomsmottagningar utifrån experience-based co-design.
 • Projekt kring Dubbelt skydd - kondom och andra preventivmedel t ex spiral, p-piller.
 • A perfect lover - en teatermonolog för gymnasiet. Utgår från Smålands musik och teater.
 • Utbildningsinsatser inom sexuell hälsa för olika professioner
 • Samverkansprojekt "Studenter emellan" med Jönköping University (studenthälsan och studentkåren) med flera

 

Uppdaterad: 2017-08-07
Charlotte Jerkelund, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion