Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinns stiftelse - Jönköpings län

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Sista ansökningsdag: 30 mars 2018

Stipendierna avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands.
I ansökan ska framgå - när, var, hur stipendiet ska användas och hur det kommer vårdtagaren till gagn!

Stipendiet kan användas till att:

  • Delta i internationella konferenser
  • Hospitering
  • Utvecklings- och forskningsprojekt
  • Omkostnader kring fördjupningsutbildning på högskolenivå såsom resor och litteratur

För att kunna söka stipendiet ska du vara leg. sjuksköterska, yrkesverksam i Jönköpings län sedan minst två år.

Utdelning av vårens stipendier sker den 26 april 2018,
kl 16:45 på Qulturum, Hus B4 Ryhov, Jönköping.

Önskar du ytterligare information om Signe Thorfinns stiftelse är du välkommen att kontakta sekreteraren i stiftelsen, Anna-Karin Jeppsson, tfn 010-242 12 15, e-post:

Historia

Signe Thorfinn

 

Signe Thorfinn
– en historisk
överblick

 

 

Signe Thorfinns styrelse

Gunilla Wivast – ordförande
Marie Andersson – styrelseledamot
Carina Berterö – styrelseledamot
Astrid Fägerskiöld – styrelseledamot
Thomas Axén – styrelseledamot
Anna-Karin Jeppsson – sekreterare

Stipendiater

Tidigare stipendiater

Artiklar

Stipendiater hösten 2016 - artikel Region Jönköpings läns hemsida

"Guldkant i tillvaron" - artikel Region Jönköpings läns hemsida hösten 2015

Stipendiater hösten 2014 (pdf) i personaltidningen Pulsen.

Intervju med stipendiat Daniel Steen (pdf) i personaltidningen Pulsen nr 1, 2014.

Stipendiater våren 2014 (pdf) i personaltidningen Pulsen.

Redovisningar från stipendiater

Redovisningar från stipendiater vid stipendierutdelningar.

Signe Thorfinns stiftelse 
jubilerar

20-årsjubileum hösten 2012

15-årsjubileum hösten 2006

 

Uppdaterad: 2017-11-13
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion