Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Kallelse och mötesanteckningar till Esther ledningsgrupp 2013

2013-11-28

Mötesanteckningar

Kallelse

2013-08-28

Mötesanteckningar

Kallelse

2013-05-21

Mötesanteckningar

Kallelse

2013-04-10

Mötesanteckningar

Kallelse

2013-02-04

Mötesanteckningar

Kallelse

Aktuella frågor till mötet 4 febr gällande KOMHEM.

- Svårt att få kontakt med en kommun SSK då det endast är dosett som ska delas. Ofta svarar bara BHL och kontakt med ssk ges ej/bekräftas ej. Önskvärt att ssk bekräftar att hon tar över.

- Kommun SSK ingen ruta att skriva i i Meddix. Generella meddelanden skrivs istället nu av ssk i kommunen. Önskvärt att de skriver sin plan i vårdplansrutan i meddix liksom BHL. Meddelandefunktionen används som tidigare.

- Problem vilket område de tillhör. Många områden - hur veta vilket? Hänt att kommunerna skickar tillbaka så slv får skicka om upprepade gånger till samma kommun. Kan kommunen själva omdirigera sina ärenden?

- Hur går man tillväga om det endast är Furix vb som ska ges i hemmet? Ex. egenvårdsstöd vid hjärtsvikt

Patient exempel;
Kalle har en måttlig till svår hjärtsvikt som är välbehandlad men har en större risk för att få ökade symtom i perioder. Han behöver då ha en ssk hjälp att få Furix i.v kanske när som på dygnet. Han klarar sitt ADL och vardagen hjälpligt med anhörigstödet i övrigt. Egenvården (vikt, maxdryck, symtomkontroll, lkmdls hantering, v.b Furix) är skör och han behöver stöd (liksom hustrun) för att det ska fungera. Periodvis klarar det sig bra men i perider sämre. Nästa steg är sannolikt en palliativbedömning om han försämras. Är det dsk VC eller kommun ssk som skall vara hans stöd/hjälp?

Kateter stop efter kl 17.00 - hur tolkas avtalet? Vad är bäst för Esther?

 

Samordnare

Nicoline Vackerberg
 
0381-351 27

Deltagare i Esther ledningsgrupp

Sammanträdestider 2013

  • 4 februari
  • 10 april
  • 21 maj (sommarmöte)
  • 28 augusti
  • 28 november

Tid: kl 13:30-16:30

Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö

Esther strategidag: 17 oktober

Plats: Träcentrum, Nässjö

Arkiv mötesanteckningar

 

Uppdaterad: 2016-04-07
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion