Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esthers Häng mé café,
lokalträffar 2018

Samtal kring bord, Bertil står upp.

Caféet är öppet för alla som, i samverkan med andra vårdgivare, vill göra det bättre för Esther.

Syftet är att, under trevliga former, ha lärandedialoger tillsammans med "Esthrar" om hur vårdkedjan fungerar idag, vad är viktigt för Esther och vad kan vi göra ännu bättre för Esther. Många tar också tillfället i akt att sprida goda exempel och presentera lokalt pågående projekt.

Det hålls två gånger per termin i någon kommun på Höglandet. De lokala värdarna står för inbjudan och bjuder in " Esthrar".

Cafeet öppnas med en aktuell Esther berättelse det vill säga någon som har varit inlagd på sjukhuset de senaste 12 månader och berätter hur hela vårdkedjan har fungerat, innan, under och efter vistelsen.

Deltgarna anvsvarar för att lärdomar sprids inom den egna organistionen och ofta sker direkta små förbättringar i vardagen. Större förbättringsförslag lyfts upp till ledningen.

Varmt Välkomna!

 

Introduktion

Introduktion till_Esther_café (pdf, nytt fönster)

Samordnare

Magdalena Fritzon, Ordförande lokala Äldregrupp

Mötestider för Esthers café 2018

 

Mallar och checklistor

 

Uppdaterad: 2018-01-08
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion