Region Jnkpings ln Tolkcentralen
plus.rjl.setolkcentralen

Beställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade - arbetskopia

Beställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade - arbetskopia

Tolkverksamheten Region Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet.

Vi har teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar

 

Frilans och entrepenörer kontrakteras för enstaka uppdrag

 

  Tolkuppdrag


 

 

Antal deltagare

Namn/profession

E-post


 

 

                 

Beställning och bekräftelse

Gör din beställning så fort du vet att du behöver tolktjänst. Du kan lämna kompletterade uppgifter senare. Meddela ändringar av tid och plats. Kom i håg att avbeställa om du inte behöver tolk.

Du får en bekräftelse på beställningen från oss inom två dagar.

Om du inte får bekräftelse bör du kontakta tolkcentralen.

Beställning av akut tolk

Vid akuta situationer till exempel sjukvård och polisärenden, ring 010-242 52 50 och tryck på 0 så kommer du att bli kopplad till Kontaktcenter (010-241 00 00).

Observera att den här tjänsten får endast användas i nödsituationer.

Kontakta tolkcentralen

Tolkcentralen
Länsjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress

Hus M4

Taltelefon

010-242 52 50 klockan 8-16 med avbrott för lunch 12-13.

Texttelefon

010-242 52 57

Faxnummer

010-242 52 98

Bildtelefon

Säkrast klockan 9-15 med avbrott för lunch 12-13.

 

Uppdaterad: 2018-03-08
Eva Karlsson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik