Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Anmäl smittsamma sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

Smittspårning

Region Jönköpings län har central smittspårning. Behandlande läkare remitterar smittspårningen till centrala smittspårare i länet.

Rutin och mer information:

Smittspårning av STI - sjukdomar (nytt fönster)

SmiNet

SmiNet är ett webbaserat system för elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen.

Kontaktperson

Jenny Nilsson
Smittskydds- och hygienhandläggare
036-32 23 07

Du kan också kontakta Folkhälsomyndigheten om du har frågor kring anmälan av smittsamma sjukdomar.
Kontakta Folkhälsomyndigheten - smittskydd och beredskap

Uppdaterad: 2016-06-03
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion