Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Flicka i hatt, foto: Jenny Lindberg

Strategiska områden, Region Jönköpings län

Barn och ungdom, Region Jönköpings län

I Region Jönköpings läns strävan mot visionen ”Ett bra liv i ett attraktivt län” har ett antal strategiska målområden identifierats. Dessa har åskådliggjorts i en bild ”Diamanten” som återkommer i Region Jönköpings läns flerårsplan och många andra sammanhang.

Vi har inom Barndialogen funnit att Diamantbilden är ett bra verktyg för att  illustrera de fokusområden vi valt att arbeta med för att uppnå bästa möjliga för barn och ungdomars hälsa och vård.

Doc Boel Andersson-Gäre
Professor, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2016-05-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion