Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

De bortglömda barnen? Hur mår mamma?

Mamma är sjuk

Vi får följa filmens huvudperson Max i hans vardag. Hur han tacklar problem och fixar tillvaron så gott det går på egen hand sedan hans mamma drabbats av deppression. Hon orkar inte ta hand om barnen.

Med filmen vill man öka kunskaperna om patienter inom psykiatrin. Den är producerad i samarbete mellan Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö och Animationshögskolan i Eksjö. Filmen har mötts av ett jättestort intresse när den visats för lärare, socialassistenter, personal inom hälsa och vård, med flera.

Film som väcker känslor

Åse-Lill Jakobsen och Elisabeth Milesson, båda medarbetare på Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har varit ute i olika verksamheter och visat filmen och samtalat kring den.

Helt klart är att filmen väcker känslor och att diskussioner uppstår, och det är bara bra menar medarbetarna på Psykiatriska kliniken.

–Människor blir berörda, många har inte tänkt tanken att det kan bli så här, berättar Åse-Lill Jakobsen. Vi vill informera om vad som kan hända i en familj där någon av föräldrarna drabbas av psykisk sjukdom. Filmen bygger på erfarenheter från hembesök och kontakter med patienter vid Psykiatriska kliniken. Den kan i hög grad vara aktuell också vid somatisk sjukdom, tillägger Åse-Lill.

Kunskap om barn till sjuka

–Syftet med filmen är att sprida kunskap om de här barnen säger Elisabeth. För att de och familjen ska få stöd och hjälp, så att de klarar av sin vardag. Vi vill fånga upp barnen i ett tididgt skede så att de förhoppningsvis ska slippa större problem senare i livet. Vi vill också ge barnen den information om förälderns sjukdom de behöver och kan ta till sig.

Barnombud i psykiatrin

På varje enhet inom Barnpsykiatrin ska det finnas en till två barnombud. Barnombudens uppgift är att stötta/förmedla hjälp till de barn med psykiskt sjuka föräldrar.

Arbetet med barnombud även inom somatiken är på gång.

Kontakt

Åse-Lill Jakobsen
0381-356 70
Psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Elisabeth Milesson
0383-73 23 37
Psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Information i verksamheten

Filmen De borglömda barnen? Hur mår mamman? kostar 50:- och handledningen 25:-

Är du intresserad av att köpa filmen kontakta

Uppdaterad: 2013-12-13
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion