Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Alla barn är allas barn

Obligatorisk utbildning för personal

Alla barn är allas barn är en obligatorisk utbildning för all vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin i Jönköpings sjukvårdsområde. Kursen ger kunskap om barns situation, då föräldrar drabbas av psykisk ohälsa.

Utbildningen har arbetats fram av BarBro-gruppen. (Barns broar mellan vuxenpsykiatri, BVC, skolhälsovården och socialtjänsten). Den har tidigare genomförts vid fem tillfällen mellan 2004 och 2006.

Den har också givits vid ett tillfälle för kommunens barnombud.

I år har även andra verksamheter, samt Höglandets och Värnamo inbjudits att delta för att sedan utforma sin egen utbildning med lokala representanter.

Samverkan mellan landsting och kommuner

Katarina Johansson, samordnare för frågor som rör barn inom vuxenpsykiatrin, säger:

 –Utbildningen syftar till att all personal inom vuxenpsykiatrin ska uppmärksamma sina patienters barn via familjeformuläret och veta vilka våra samarbetspartners är (familjeformuläret är ett anamnesdokument).

–Personaln ska också lära sig vilka möjligheter till stöd vi kan erbjuda dessa familjer. Landstingsstyrelsen har formulerat en utgångspunkt utifrån Barnkoventionen där man slår fast att den kontinuerliga kontakten mellan barn och föräldrar ska så långt som möjligt upprätthållas vid sjukdom. BarBrogruppen arbetar med samverkansfrågor för att på bästa sätt göra detta, sammanfattar Katarina.

Kursen kommer sannolikt att ges igen.

Kontakt

Katarina Johansson
036-32 33 21
katarina.a.johanson@rjl.se

Uppdaterad: 2013-12-13
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion