Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn i familjer med missbruk - Barn och omsorgssvikt

Barn och unga i familjer med missbruk - vägledande material för socialtjänsten och andra aktörer

Socialstyrelsen och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har tagit fram ett vägledande material till de verksamheter som möter och arbetar med barn och unga som växer upp med missbruk inom familjen.

Skriften tar upp kunskap om vad det kan innebära att växa upp i familjer med missbruk, risk- och skyddsfaktorer, vikten av tidig upptäckt, Socialtjänstens utredning, olika typer av insatser. Vidare tar skriften upp vad man vet om insatsers effektivitet och behovet av strukturerad dokumentation och utvärdering samt ekonomiska konsekvenser. Den riktar sig till såväl socialtjänsten som andra aktörer som möter dessa barn och unga eller deras föräldrar.

Kontakt

Erik Nordström
Processledare Barn i omsorgssvikt
Utvecklingsledare Regionförbundet
070-294 79 95


Linda Frank
Koordinator Barndialogen
036-32 40 94

Johanna Eriksson
Administrativ samordnare
036-32 41 76

Länsövergripande information

Hälsoundersökning av barn och ungdomar som placeras enligt Socialtjänstlagen (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2014-01-10
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion