Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

 

Böcker, foto: Jenny Lindberg

Kunskapsunderlag

Folkhälsoenkät Ung

Forskning

Fysisk aktivitet och stillasittande

Hälsosamtal

Mat

Sociala medier

Uppsatser

Övervikt och fetma

Uppdaterad: 2016-12-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion