Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedel för digital in- och uppspelning av ljud

Här avses utrustning för uppläsning av talböcker i daisyformat. Talböcker lånas genom biblioteken.

Information om hjälpmedel för digital in- och uppspelning av ljud

Förskrivningsregler finns att läsa om i handboken under avsnittet "Hjälpmedel för digital in- och uppspelning av ljud"

Förskrivare

Arbetsterapeut, logoped

Förskrivning kan göras till person med

 • Otillräcklig läsförmåga
 • Oförmåga att hålla och bläddra i en bok pga rörelsehinder

Målgrupp

 • Dyslexi
 • Förvärvad hjärnskada
 • Utvecklingsstörning
 • Annan kognitiv störning
 • Rörelsehinder i de övre extremiteterna

Inför förskrivning

 • Kontrollera om behovet kan lösas med enklare hjälpmedel t ex blädderpinne, bokstöd alternativa grepp eller liknande.
 • Skolhuvudmannen för grundskola, särskola, gymnasium, statlig och kommunal vuxenutbildning bekostar daisyspelare i skolan. Finns särskilda behov även i hemmet kontaktar skolans specialpedagog en av landstingets logopeder som sedan står för förskrivningen.
 • För universitetsstuderande står sjukvårdshuvudmannen för 1 daisyspelare som används både i hem och skola.
 • I de fall brukaren inte motoriskt kan använda daisyspelare kan speciell programvara till egen dator med nödvändiga anpassningar förskrivas. Förskrivning skall ske i samråd med hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen.

Gränsdragning

Förskrivning av hjälpmedel för digital in- och uppspelning till skolelev skall inte ske, dessa betraktas som pedagogiska hjälpmedel och skall bekostas av skolhuvudmannen.

Sortiment

PlexTalk PTN1
Daisyspelare med tydliga knappar. De knappar som inte används kan inaktiveras. Av/på- sättning kan skötas av en extern tryckkontakt. Tydlig markering för insättning av CD-skivan. Har inbyggd högtalare vilket innebär att man kan lyssna utan hörlurar. Uppladdningsbara batterier för 5 timmars lyssning ingår. Insomningsfunktion.

Lämplig för personer som pga kognitiva hinder har svårt att förstå användningen av alla knappar, pga att man kan inaktivera de knappar man inte använder. För rörelsehindrade är knapparna tydliga, lätta och relativt lättåtkomliga samt att en funktion kan läggas ut på en extern lättryckt kontakt.

Artikelnummer: 33142
Plextalk daisyspelare
Plextalk PTN1
2. Viktor Wave
Bärbar daisyspelare med display. Displayen är till stor hjälp vid navigering av talboken. Har ingen inbyggd högtalare utan hörlurar måste användas. Hörlurar, strömadapter, väska och uppladdningsbara batterier ingår. Lämplig för personer med dyslexi, utan andra kognitiva eller rörelsehindrande funktionsnedsättningar.

Artikelnummer: 23884
Viktor wave daisyspelare
Viktor Wave

 
Uppdaterad: 2010-09-03
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service