Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Kulram, foto: Jenny Lindberg

Resultat - Barn och omsorgssvikt

Samverkan ökar

Årets Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård visar att kommunernas samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården ökar.

Sammanställning av föräldrastödsprogram

Sammanställning av föräldrastödsprogram är program som erbjuds föräldrar i Jönköpings Kommun, Region Jönköpings län och andra aktörer inom Jönköpings Kommun.

Spädbarnsverksamheten inom Region Jönköpings län

En utvärdering av spädbarnsverksamheten i Jönköpings län. Lotta Nordström, vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet.

Familjeformuläret

Familjeformuläret är ett stöd till personal inom psykiatrin för att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar.

Kvartals- och årsredovisning som visar användningsfrekvensen av familjeformuläret på Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Under 2005 genomfördes en enkät där syftet var att få veta hur personalen i verksamheterna upplever arbetet med att fylla i Familjeformuläret.

Mätning av åtgärder utifrån Familjeformulär

Resultat av journalstudie utifrån användandet av familjeformuläret 2005-2006.

Rapport: Våga se - Våga agera

Länsstyrelsen har förstärkt sin uppsikt av kommunernas arbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Rapporten Våga se - Våga agera baserar sig huvudsakligen på en enkätundersökning och intervjuer som har genomförts i länets kommuner.

Länsstyrelsen har förhoppningar om att rapporten kan komma till användning i kommunernas pågående utvecklingsarbete.

Uppdaterad: 2017-01-11
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion