Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

 Student och handledare, foto: Jenny Lindberg

Handledarkompetens

Verksamhetsledningens ansvar

Handledarkompetens är en central fråga för verksamhets-ledningen. Verksamheten behöver en plan för hur man upprätthåller och utvecklar en lärande miljö och handledar-kompetens.

Du som är handledare har kompetens i din profession och en förmåga att gå utanför dig själv och du har förmågan att fokusera på studentens behov.

Former för erfarenhetsutbyte

Handledarkompetensen utvecklas genom att "göra och lära". Det förstärks i verksamheten genom att varje medarbetare deltar vid möten där handledning och lärande miljö diskuteras regelbundet och att man är resurser för varandra.

Handledarutbildning med olika omfattning och inriktning är ett viktigt komplement till vardagslärandet. Personer som genomför mer omfattande handledarutbildningar bör vara en resurs för medarbetare i verksamheten.

Helena Bruhn om handledning

Helena Bruhn, läkare på Neurologen, Länssjukhuset Ryhov, fick priset som bästa handledare från läkarstudenterna på Linköpings Universitet.
Mer om hur Helena Bruhn ser på handledarskapet

Ulrika Karlborg om handledning

Ulrika Karlborg är chefarbetsterapeut på Ortoped- och reumatologkliniken och tillika processledare för klinikens Processteam handledning. "Studentarbetet är stimulerande och ett sätt att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde" säger hon.
Mer om hur Ulrika Karlborg ser på handledarskapet

Helena Sundkvist om handledning

Helena Sundkvist är sjuksköterska på Värnamo sjukhus. Hon berättar stolt att de studenter som gjort sina kliniska studier på sjukhuset i Värnamo ofta vill komma tillbaka och arbeta när de är färdiga med sin utbildning.
Mer om hur Helena Sundkvist ser på handledarskapet

Lästips om handledning

Klinisk utbildning i högskolan - perspektiv och utveckling (2006), Mogensen, Thorell, Ekstrand & Löfmark  Lund: Studentlitteratur

Handledning inom vård och omsorg - ur ett psykosocialt perspektiv, (2004), Gunilla Grönquist, Gothia

Transforming practice through clinical education, professional supervision and mentoring, (2005),  Rose, M. & Best, D. Elsevier Churchill Livingstone

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion