Region Jnkpings ln Rehabiliteringsmedicin försäkringsmedicin
plus.rjl.se/rehabiliteringsmedicinforsakringsmedicin

Tjänster till Region Jönköpings län

  •  teambaserad funktions- och aktivitetsbedömning

Enligt handlingsplan inom ramen för "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" Region Jönköpings län (LK06-0219) kan samtliga vårdenheter inom vårdval samt kliniker remittera patienter för teambaserad funktions- och aktivitetsbedömning.

Kriterier för remiss:

  • Screeningformulär visar risk för långvariga besvär
  • Diffus problematik
  • Tidigare åtgärder har ej haft förväntad effekt
  • Risk för långvarig sjukskrivning
  • Många professioner är inblandade i behandling

Tjänsten finansieras under 2018 genom överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Remiss skickas via konsultationsremiss i Cosmic till Rehabiliteringsmedicinska klin RJL med en förfrågan om second opinion utifrån ovanstående kriterier.

Uppdaterad: 2018-01-20
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik