Region Jnkpings ln Rehabiliteringsmedicin försäkringsmedicin
plus.rjl.se/rehabiliteringsmedicinforsakringsmedicin

Vi erbjuder tjänster till Försäkringskassa och Region Jönköpings läns primärvård

Försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringsmedicinsk utredning görs för att bedöma om personen har en sjukdom som påverkar arbetsförmågan och i vilken omfattning sjukdomen begränsar funktions- och aktivitetsförmågan. Utredningen ska också visa om personen är i behov av rehabilitering och om rehabiliteringsåtgärder kan leda till att personen kan återfå funktions- och arbetsförmåga.

  • Teambaserad försäkringsmedicinsk utredning TMU
  • Särskilt läkarutlåtande SLU
  • Aktivitetsförmågeutredning AFU
  • Teambaserad funktions- och aktivitetsbedömning

Om Rehabiliteringsmedicin Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum

Rehabiliteringsmedicin Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum är en enhet i Region Jönköpings län.

Verksamheten startade 1992. Inriktning idag är att utföra fördjupade försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan och Regionen.

I personalteamet ingår:

  • läkare
  • psykolog
  • fysioterapeut
  • arbetsterapeut
  • vårdadministratör
Uppdaterad: 2016-12-20
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering