Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Föreläsare Utvecklingskraft 2016

Plenara föreläsare på Utvecklingskraft 2016:

 

Maureen BisognanoMaureen Bisognano

Maureen Bisognano är före detta VD för Institute for Healthcare Improvement (IHI). Innan dess var hon vice VD och Chief Operating Officer för IHI i 16 år. Hon var då ansvarig för den dagliga styrningen av IHIs många program för att förbättra hälso- och sjukvård. Det vill säga all programutveckling och strategisk planering på IHI. Maureen är också rådgivare till ledare inom hälso- och sjukvård över hela världen. Innan karriären på IHI har hon bland annat varit sjukhusdirektör. Maureen är också sjuksköterska i grunden.

 

Agneta KarlssonAgneta Karlsson

Agneta är Järfällabo, feminist, antirasist, hammarbyare. Agneta är utbildad förvaltningsekonom. Hon har har arbetat som statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ingela Thalén och biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna. 2007 till 2010 arbetade hon för läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline som chef för samhällskontakter. Sedan 2011 har Karlsson varit vice VD för Arenagruppen och chef för Arena medier. Sedan 2014 är hon statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström samt invald som riksdagsledamot.

 

Mats BojestigMats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och Ordförande Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Mats var tidigare chef för medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. Medicinkliniken erhöll Utmärkelsen Svensk hälso- och sjukvård 2003. Mats har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och leder flera lärande nätverk i Qulturums regi i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.

 

Göran HenriksGöran Henriks

Utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och chef för dess utvecklingsenhet Qulturum. Göran har bidragit till nya idéer i dagens ledarskaps- och managementteorier och är en uppskattad föredragshållare. Han är en av de mer tongivande nyskaparna i svensk hälso- och sjukvård idag.

 

 

Agneta JansmyrAgneta Jansmyr

Agneta Jansmyr är regiondirektör för Region Jönköpings län, som ansvarar för folkhälsa, sjukvård, tandvård och regional utveckling för 340 000 invånare i Jönköpings län. Agneta Jansmyr, som är sjukgymnast till yrket, engagerade sig tidigt i kvalitets- och utvecklingsfrågor och arbetade på flera ledande positioner innan hon 2008 blev länets första kvinnliga landstingsdirektör. Hon har flera nationella uppdrag och är en av välfärdens viktigaste kvinnor i Sverige.

 

Gregory GoldingGregory Golding

Sedan årsskiftet 2015  är Gregory Golding chef för Arbetsförmedlingen Jönköping. Där vill han jobba aktivt med att uppfylla AF:s uppdrag, men även med att diskutera AF:s roll i samhället. Gregory växte upp nära miljonstaden Durban i sydöstra delen av Sydafrika. Hans far jobbade hårt mot apartheid och slog vakt om alla människors lika värde och det har han tagit fasta på i livet och hur viktigt det är. Han har velat pröva det mesta och både drivit företag och jobbat i sociala projekt. Han fascineras av möten med människor men också av finansmarknaden.

 

Susanne RolfnerSusanne Rolfner

Susanne är legitimerad sjuksköterska med specialitet inom psykiatri. Susanne har även en Fil.mag samt är författare och skribent. Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen med betoning på ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre

 

 

Karin WahlbergKarin Wahlberg

Karin Wahlberg är läkare och författare med ett antal böcker av skilda karaktärer bakom sig; deckare, barnböcker, romaner och nu en självbiografisk bok. I "Cancerland tur & retur" speglar författaren sina olika roller i förhållande till cancer; som patient först och främst, men även läkare och författare.

 

 

Marie Winald KarlströmMarie Winald Karlström

Marie Winald Karlström är hjärtebarnet som blev mamma till ett hjärtebarn. När man lever med döden ständigt närvarande krävs det mod att våga leva. Under hela sitt liv har Marie sökt genom dåtid, nutid och framtid för att hitta en hållbar mark att stå på. Jesper blir den nyckel hon behöver till lycka och försoning.
Marie arbetar nu som personlig assistent till Jesper som är 20 år, har Downs syndrom samt ett komplicerat hjärtfel. Hon ger också egna konserter samt föreläser om vad mod är och hur man finner mod. Musik, humor och allvar är viktiga ingredienser i allt hon gör.

 

 

Kontakt

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Annmargreth Kvarnefors
anna.kvarnefors@rjl.se

 

 

Uppdaterad: 2017-02-08
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion