Region Jnkpings ln Dans
plus.rjl.se/dans

Utvecklare dans,

Utvecklaren för dans arbetar med att förmedla, vidareutveckla och synliggöra dans och dansupplevelser i Jönköpings län. Arbetet innebär även att sprida kunskap om dans som konstform.

Tjänsten tillsattes i maj 2007 och huvudman för Dans i Jönköpings län är Region Jönköpings län med finansiellt stöd av Statens Kulturråd.

Inledningsvis ligger fokus på utveckling av en dansinfrastruktur som underlättar för de som arbetar med dans i länet.  Med bra arbetsredskap för dansare, koreografer och danslärare kan man öka tillgängligheten till dansupplevelser för allmänheten, barn och unga.

Utvecklaren för dans fungerar som en ”spindel i nätet” i ett lokalt, regionalt och nationellt nätverk och kan hjälpa till med rådgivning vad gäller t ex dans i skolan och tips till arrangörer av dansföreställningar.

Hjälp gärna till att informera om aktuella händelser, kurser och föreställningar genom att kontakta utvecklaren för dans!

Kontakt

Camilla Eskel
Utvecklare dans
072-204 52 95

Fakturaadress

Region Jönköpings län/Fakturaenheten
Dans, kultur och utveckling
Box 1024
551 11 Jönköping

Dansdialoger

Årlig dialog inom konstområdet dans.

Dokument

Uppdaterad: 2015-10-08
Camilla Eskel, Kultur och utveckling