Region Jnkpings ln Dans
plus.rjl.se/dans

Sveriges danskonsulenter

Sveriges danskonsulenter/utvecklare arbetar med dansfrämjande insatser på uppdrag av sina regioner och landsting.  Verksamheterna kan skilja sig åt men i huvudsak så verkar de för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konstform.

Danskonsulenterna/utvecklarna arbetar med att

  • bredda intresset för danskonsten
  • stärka danskonstens ställning
  • ge fler möjlighet att uppleva dans som scenkonst
  • ge dansverksamma, såväl professionella dansare, koreografer, danspedagoger som amatörer möjlighet till utveckling inom danskonstområdet.
  • öka medvetenheten och kunskapen om danskonsten

Den första danskonsulentverksamheten startade i Norrbotten 1992. Nu finns regionala danskonsulenter/utvecklare i 18 regioner med stöd från Statens Kulturråd och respektive region eller landsting.

2002 bildade de regionala danskonsulentverksamheterna en ideell förening, SRD, Samarbetsrådet för de regionala danskonsulentverksamheterna. Föreningens syfte är att främja danskonsulentverksamheternas intressen och arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor kring danskonsten.

Danskonsulent/utvecklingsverksamhet i Sverige:

Dalarnas län
Ann-Jeanett Stål
Danskonsulent
Tel: 023-49 03 12

www.dansidalarna.se

Gävleborgs län
Sofia Nohrstedt
Danskonsulent
Tel: 0707-32 62 48

www.lg.se/musikgavleborg/dans

Göteborgs Stad
Maria Rudbo
Barnkultur
Tel: 031-368 32 54

www.goteborg.se/barnkultur

Region Jönköpings län
Camilla Eskel
Utvecklare dans
Tel:0705-498491

plus.rjl.se/dans

Norrbottens län
Helene Perback Lindgren
Danskonsulent
helene.perbacklindgren@dansinord.se
www.dansinord.se

Region Gotland
Gia Schager
Dans på Gotland
Tel: 0704-47 74 59

www.gotland.se/4463

Region Halland
Vicky Sverkerson
Utvecklare dans
Tel: 0705-37 56 65

www.regionhalland.se

Region Värmland
Marianne Eriksson
Verksamhetsledare
Tel: 054-701 10 75

www.dansivarmland.se

Regionförbundet södra Småland
Anne Lindblad
Danskonsulent
0733-47 79 26

www.dansisydost.se

Skåne
Scenkonstkonsulent/Dans
Tel: 0451-890 55
www.skane.riksteatern.se

Stockholms stad och län
Signe Landin / Åsa Fagerlund
Danskonsulenter
Tel: 0706-36 08 65 (Signe)

www.danskonsulentdis.se

Sörmlands län
Eva Perbrand Magnusson
Danskonsulent
Tel: 0705-55 95 10

www.dansisormland.se

Upplands län
Eva Forsberg Pejler
Danskonsulent
Tel: 0703-90 62 62

www.lul.se/kultur

Västerbottens län
Clara West / Linda Wiklund
Tel: 0703-99 24 55


www.norrlandsoperan.se

Västernorrlands län
Annika Högberg / Hannah Ohlsson
Danskonsulent
Tel: 0611-883 70


www.scenkonstbolaget.se/dans

Västmanlands län
Anna-Karin Fredriksson
Danskonsulent
021-40 36 22

www.vmu.nu

Västra Götalandsregionen
Kristina Andersson
Eyrun Thorhallsdottir / Therese Finné Holmberg
Anna Åkerström
Danskonsulenter
Tel: 031-333 51 39 (Kristina)

www.kulturivast.se

Örebro län
Mia Eklund
Danskonsulent
Tel: 0705-82 63 48

www.orebroll.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Dans/

 


 

 

 

 

Kulturrådet

Statens kulturråd, är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om.

Kulturrådet

Uppdaterad: 2015-03-31
Camilla Eskel, Kultur och utveckling