Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Ledningsgruppen är ett samverkansorgan avseende vård och omsorg i gränssnittet mellan kommuner och Region Jönköpings län.

Ledningsgruppens uppdrag är att driva strategifrågor som inte kan eller ska lösas lokalt, exempelvis avtalsfrågor, policydokument, omvärldsbevakning samt frågor som rör värdegrundsarbete avseende det gemensamma uppdraget för äldre, barn och unga, personer med missbruks- eller beroendeproblem, psykiskt funktionshindrade med mera.

Mötesanteckningar 2017

 

2017-01-13

 

2017-03-03

Kontakt

Sandra Widheimer
Administrativ samordnare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Mötestider 2017

2017-04-19, kl 8.30-12
Kommunal utveckling - sal Höglandet

2017-05-22, kl 8.30-12
Kommunal utveckling - sal Höglandet

2017-08-28, kl 8.30-12
Kommunal utveckling - sal Höglandet

2017-09-28, kl 8.30-12
Kommunal utveckling - sal Höglandet

2017-11-14, kl 14-17
Kommunal utveckling - sal Höglandet

Arkiv

Mötesanteckningar 2016

Mötesanteckningar 2015

Mötesanteckningar 2014

Mötesanteckningar 2013

Mötesanteckningar 2009-2012

Sammansättning 2017

Representanter för hälso- och sjukvård

 • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör,
  Region Jönköpings län
 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör,
  Region Jönköpings län
 • Marita Sandqvist, utredare Primärvårdsenheten,
  Region Jönköpings län
 • Jesper Ekberg, folkhälsochef,
  Region Jönköpings län

Representanter för länets kommuner:

 • Ulla Henriksson, socialchef, Eksjö kommun
 • Gunnel Lundgren, socialchef, Värnamo kommun
 • Ola Götesson, utvecklingschef, Region Jönköpings län, Kommunal utveckling (ordf)
 • Mats Spånberg, skolchef, Gislaveds kommun
 • Katarina Ståhlkrantz, skolchef, Habo kommun
 • Sandra Widheimer, sekreterare, Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
 • Karl Gudmundsson, socialdirektör, Jönköpings kommun
 • Gun-Ann Öholm Jansson, skolchef, Nässjö kommun
Uppdaterad: 2017-04-19
Sandra Widheimer, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling