Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Arkiv - Mötesanteckningar från ledningsgruppen för samverkan kommun och dåvarande Landstinget i Jönköpings län 2013

Ledningsgruppen är ett samverkansorgan avseende vård och omsorg i gränssnittet mellan kommuner och Landstinget i Jönköpings län.

Ledningsgruppens uppdrag är att driva strategifrågor som inte kan eller ska lösas lokalt, exempelvis avtalsfrågor, policydokument,  omvärldsbevakning samt frågor som rör värdegrundsarbete avseende det gemensamma uppdraget för äldre, barn och unga, personer med missbruks- eller beroendeproblem, psykiskt funktionshindrade med mera.

Anteckningar 2013

2013-12-17

2013-11-05

2013-10-16

2013-09-11

Bilaga 1: Fördjupningsdokument KomHem
Bilaga 2: PRIO-satsning

2013-05-28

Bilaga: NPÖ status - Kommuner och landsting

2013-04-30

2013-03-12

2013-02-05

2013-01-15

Uppdaterad: 2014-12-23
Anne-Marie Lindekrantz, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion