Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner, ReKo 2015

Ledningsgruppen är ett samverkansorgan avseende vård och omsorg i gränssnittet mellan kommuner och Region Jönköpings län.

Ledningsgruppens uppdrag är att driva strategifrågor som inte kan eller ska lösas lokalt, exempelvis avtalsfrågor, policydokument, omvärldsbevakning samt frågor som rör värdegrundsarbete avseende det gemensamma uppdraget för äldre, barn och unga, personer med missbruks- eller beroendeproblem, psykiskt funktionshindrade med mera.

Anteckningar 2015

 

2015-11-25

2015-10-20

2015-10-01--02

2015-06-05

2015-04-10

2015-03-11

2015-01-29

Kontakt

Sandra Widheimer
Administratör, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Arkiv

Mötesanteckningar 2014

Mötesanteckningar 2013

Mötesanteckningar 2009-2012

Uppdaterad: 2016-05-04
Anne-Marie Lindekrantz, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion