Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Futurums åtaganden vid disputation

 • Futurum för register över landstingsanställda som genomgår forskarutbildning.
 • Futurum informerar alla som förväntas disputera inom ett år följande:
  -Disputationen sker lämpligen vid det egna sjukhuset. I Jönköping är Qulturums Originalet en lämplig lokal.
  -Samtal om disputationsplats förs mellan doktorand, handledare och ledning för den universitetsinstitution vid vilken disputationen ska ske.
  -Futurums kansli kan vara behjälpligt.
  -Doktorand bokar lämplig lokal.
  -Doktorand och handledare sköter alla kontakter med universitetsinstitutionen angående tider, opponent med mera.
 • Doktorand meddelar Futurum när och var disputationen ska ske.
 • Futurum meddelar informationsavdelningen och personalavdelningen vid respektive förvaltning.
 • På disputationsdagen uppvaktar Futurum med blomma som ska finnas på plats i disputationslokalen. På kortet i blomman ska finnas en text att landstinget uppvaktar med en penninggåva f.n. 10.000:-, som utbetalas via lönesystemet.
 • Doktorand ordnar med eventuell lunch för opponent, betygskommitté och andra inbjudna.
 • Om disputationen sker i Jönköpings län bjuder Futurum på förtäring i form av cider och snittar i väntan på betygsnämndens beslut. Representant för Futurum håller kort tal med lyckönskan efter det att betygsnämndens beslut är meddelat.
 • Futurum meddelar efter disputation respektive löneassistent att utbetalning av penninggåva ska ske.
 • Den nyblivne doktorn förväntas att ge en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen i samband med nästföljande års "Fira med Futurum".

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion