Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

7 Skador vid användning av farliga läkemedelFörebygga skador vid användning av högriskläkemedel

 

 

 

 

Obligatoriska åtgärder

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har övergripande ansvar för område 7.
Läs mer om arbetet på Läkemedelskommittén hemsida kring Förebygga skador vid användning av högriskläkemedel.

I vårt arbete för att förebygga skador vid användning av högriskläkemedel (potentiellt farliga läkemedel) har Läkemedelskommittén tagit fram en lista över olika typ av högriskläkemedel.

Klicka på namnet för att se rekommenderade åtgärder som alltid ska vidtas:

Uppföljning

Läkemedelskommitténs uppföljning kring högriskläkemedel

Fördjupning

 

Påverkananalys - område 7:

 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Mårten Lindström
läkemedelskommitténs ordförande

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

  • Leif Andreasson, överläkare
    Medicinkliniken, Eksjö

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Målet är att reducera skador orsakade av högriskläkemedel med 50 procent.

Mätningar

Läkemedelskommitténs uppföljning kring högriskläkemedel

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

 

 

Uppdaterad: 2017-12-09
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion