Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Styrgrupp vårdprevention Region Jönköpings län

Styrgruppens uppdrag är att utveckla, stödja och bevaka Regionen Jönköpings läns vårdpreventionsarbete. Likhet för länets invånare ska gälla.

Uppdraget kommer från Folkhälsa och sjukvårdens ledningsgrupp samt Referensgruppen för patientsäkerhet.

Styrgruppen består av:

Anette Abrahamsson, chefsjuksköterska Länssjukhuset Ryhov
Annika Fransson, chefssjuksköterska, Höglandssjukhuset
Dzenata Brandic, chefsjuksköterska, Värnamo sjukhus
Jan Sverker, Höglandets sjukvårdsområde
Eva Timén, Folkhälsa och sjukvård Regionsledningskontoret
Susanne Lundblad, Qulturum
Pernilla Söderberg, Qulturum

Kontakt

Anette Abrahamsson

Höglandet:

Dzenata Brandic

 

Uppdaterad: 2017-09-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion