Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

 

Vårdprevention - aktiviteter och utbildningar

Aktuellt

 


Vårdprevention - dela med er av goda idéer

Region Jönköpings län vill visa upp alla goda erfarenheter av att arbeta med vårdprevention på sjukhusen. Vi vill därför välkomna er till en eftermiddag med inspiration och lärande.

  • Tid: Torsdagen den 26 november 12:15 – 16:30, eftermiddagen börjar med lunch som serveras mellan kl. 12:15 -13:00.
  • Plats: Qulturum, Jönköping.
  • Målgrupp: alla verksamheter och team från länets tre sjukhus som arbetar med vårdprevention.

Visa upp det ni gör!

Varje verksamhet tar med ”något att sätta upp på väggen” så att alla kan ta del av vad som görs på er enhet. Fokusera gärna på hur ni har involverat patienten i arbetet med vårdprevention. Beskriv också resultatet med ert arbete för att minska antal händelser av fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Det ni har med er sätter ni upp mellan kl. 12:15 och 13:00.

Årets vårdpreventionsstjärna

Enheten som blir Årets vårdpreventionsstjärna kommer att utses under eftermiddagen.

Program

  • Resultat av vårdpreventionsarbetet i Region Jönköpings län
  • Mingel ”Så gör vi”– dela med dig, lyssna och nominera
  • Fika
  • Personcentrerad vård - Hur kan vi involvera patienten i vårdpreventionsprocessen
  • Gröna korset – att följa händelser
  • Året vårdpreventionsstjärna utses

Anmälan via Lärandekalendern senast den 20 november. Kostnaden interndebiteras.

Frågor och kontakt

Anette Abrahamsson eller Jan Sverker

Skriv ut inbjudan!


 

 

Kontakt

Susanne Lundblad
utvecklingsledare, Qulturum

Uppdaterad: 2015-09-10
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion