Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Fördjupning av riktlinjen - trycksår

Riskbedömning och hudinspektion - trycksår

Riskbedömning ska göras med Modifierade Nortonskalan. Beakta särskilt de som är/eller förväntas bli sängliggande, rullstolsburna eller sittande stor del av dygnet oavsett ålder.
Den initiala bedömningen bör ske inom ett par timmar efter ankomst till sjukhus/ äldreboende.

Inspektera huden

Hudinspektion av tryckutsatta lokalisationer (speciellt korsrygg, sittbensknölar, hälar, armbågar, höftbenskammar, skulderblad, bakhuvud) ska göras vid ankomst till sjukhus, äldreboende/motsvarande (inom ett par timmar). Gradera eventuella trycksår enligt skalan 1-4. Detta upprepas dagligen på patienter som är över 65 år och på de som är sängliggande, rullstolsburna eller sittande stor del av dygnet oavsett ålder. Observera skillnad mellan tryckskada och fuktskada på grund av urin, faeces eller blandinkontinens, eftersom olika åtgärder/kombinationer av åtgärder kan behövas.


Bakomliggande orsaker - trycksår

(Text under bearbetning)

 

Vårdpreventiva åtgärder - trycksår

 

Håll huden torr, mjuk och smidig

Håll huden torr, mjuk och smidig. Tvätta med oparfymerad tvål eller tvättkräm. Smörj torr hud med oparfymerad, fuktighetsbevarande kräm/lotion. Använd inte massage som trycksårsprofylax. Skydda hudområden som är utsatta för fukt med hjälp av barriärkräm eller motsvarande och följ upp givna omvårdnadsåtgärder.

Minska trycket

Alla patienter i riskzonen och/eller med trycksår grad 1 ska en tryckreducerande madrass i sängen. Överväg om patienten behöver en kudde under benet eller annat hjälpmedel för att avlasta hälarna ("svävande hälar"). Ta ställning till om tryckreducerande dyna i stol/rullstol behövs.

Patienter som genomgår långa operationer bör få en tryckreducerande dyna på operationsbordet. Tryck mot benutskott måste också utjämnas när ?riskpatienter? vistas på akutmottagningen och röntgenavdelningen där väntan ibland blir lång.

Ta ställning till hur ofta patienten behöver hjälp med lägesändring i säng/stol/rullstol. Den dagliga hudinspektionen är vägledande. Ett vändschema kan behövas där lägesändring planeras för både liggande och sittande patienter. Undvik ligg- och sittställningar som kan medföra att patienten glider ned då detta ger risk för skjuvning.

Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov

Alla patienters närings- och vätskebehov ska tillgodoses och följas upp. Näringstillskott kan behövas. Kontakta vid behov dietist. Patienter i riskzonen för trycksår kan också ha risk för undernäring och av den anledningen bör också näringsstatus bedömas. Bedömning enligt Mod Norton.

Händelser - trycksår

Registrera alla uppkomna trycksår för personer ≥ 65 år i Senior alert under händelser. Görs snarast efter att händelsen skett, annars senast i samband med utskrivning. Dessa händelser ska inte/behöver inte registreras i Synergi. Händelsen analyseras.

Manual händelseregistrering i Senior alert (pdf, nytt fönster)

 

Uppföljning - trycksår

(Text under bearbetning)

 

Generella åtgärder - trycksår

(Text under bearbetning)

Område 9: Förebygg trycksår i samband med vård

 

 

 

 

Uppdaterad: 2014-02-05
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion