Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Vad är trycksår och hur uppkommer de?

 

Ett trycksår är en lokal skada i hud och underliggande vävnad, förorsakad av störning i blodtillförseln till området. Oftast beror detta på tryck, skjuvkrafter eller friktion, eller en kombination av dessa faktorer1-2. Risken för trycksår ökar om det tryckutsatta hudområdet utsätts för fukt och temperaturförhöjning.

Tryck orsakas av att patientens kroppstyngd pressar kroppsdelar med utskjutande benpartier mot underlaget. Kroppsdelar där ben ligger nära hud, såsom hälar och korsben, är speciellt utsatta. Sår kan också uppstå om ett föremål trycker mot huden. Vilket tryck som behövs för att ett sår ska uppstå beror dels på tryckets kraft, dels på hur länge vävnaden utsätts för tryck. Känsligheten för tryck varierar mellan olika individer och olika vävnader. Skjuv är en förskjutning av vävnadslager i förhållande till överhuden. Det kan uppstå om patientens huvudända höjs och patienten glider ned i sängen.

Motsvarande gäller i stol/rullstol. Friktion uppstår om patienten dras och inte lyfts i sängen. Det kan också uppstå när en fot eller en armbåge gnids mot underlaget.

Gradering av trycksår

För att kunna bedöma svårighetsgraden av ett trycksår graderas de enligt följande skala.

Grad 1. Hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck. Andra tecken såsom missfärgning av huden, värmeökning, ödem och förhårdnad av huden kan också indikera tryckskada.

Grad 2. Delhudsskada i överhuden (epidermis). Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller en avskavning av huden.

Grad 3. Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller av underhudsvävnad (subkutan) och som kan nå ner till, men inte genom, underliggande stödjevävnad (fascia).

Grad 4. Djup vävnadsskada omfattande muskel-, ben- eller stödjevävnad, nekros, sårhåla.

En tryckskada kan lätt utvecklas till ett trycksår. För att uppmärksamma den vävnadsskada som etablerats och som kan leda till genombrott av intakt hud och manifest sår har det internationellt beslutats att även tryckskador grad 1 ska kallas för trycksår. En svart nekros bedöms som grad 4 även om huden är intakt4. Detta kan exempelvis gälla hälar.

Område 9: Förebygga trycksår i samband med vård

 

Uppdaterad: 2014-04-22
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion