Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Område 13

Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Kontakt

Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska

Berit Axelsson, projektledare

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion