Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

13 Vårdrelaterade urinvägsinfektionerVårdrelaterade urinvägsinfektioner

 (*Ingår i nationell satsning)

 

 

Obligatoriska åtgärder

"KAD - bara när det behövs" är ett förbättringsarbete där de obligatoriska åtgärderna ingår.

Instruktionsfilm inmatning i MOA

Instruktionsfilm KAD - Följsamhet till riktlinjer (kan endast ses inom Region Jönköpings län)

Bubbeldiagram över utvecklingen av projektet 2009-2013:

(kan behöva öppnas i Chrome eller Firefox)

b

http://plus.rjl.se/info_files/infosida35547/kom12_16.html

Riktlinjer

"KAD - bara när det behövs" Reviderad 2013 (pdf), framtagna av Region Jönköpings län.

Patientinformation

Informationsblad till patient som behandlas med kvarvarande urinkateter kan beställas från Ryhovs tryckeri (gäller anställd i Region Jönköpings län). (ange: ryhovs tryckeri/urologkliniken/infoblad)

Checklistor/Standardvårdplaner

Inom Region Jönköpings län utgår vi från standardvårdplanen för urinretention och behandling med urinkateter som finns i Cosmic.
Läs mer om hur du fyller i standardvårdplanen (word)

Bild av inplastat kort.Lathund

Kort att plasta in: KAD - bara när det behövs. Innehåller text om allmän risk/åtgärder, urinretention/åtgärd, dokumentation, specifik risk/åtgärder.
Storlek per kort: A6. 
Beställs från Ryhovs tryckeri (gäller anställd i Region Jönköpings län).

Fördjupning:

 

Drivkraftanalys - område 13

 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

 Antal Bidiagnoser per vtf vs Andel Komplicerade DRG

Uppdaterad: 2017-11-06
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion