Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referensgruppför patientsäkerhet

 

Region Jönköpings läns gemensam referensgrupp för patientsäkerhet:

 • Anette Abrahamsson - Chefssjuksköterska, Jönköping
 • Berit Axelsson – koordinator/ projektledare, utvecklingsledare,  Qulturum
 • Mari Bergeling - utvecklinsledare, Qulturum
 • Jeanette Byskén Henriksson, Patientnämnden
 • Per-Olof Cederquist - projektledare, Synergi
 • Axel Ros – chefläkare, Chefläkare och patientsäkerhet
 • Göran Henriks – utvecklingsdirektör, Qulturum
 • Malin Holmqvist – Klinisk apotekare
 • Claes Hultberg, Distriktsläkare, Råslätts vårdcentral, chefläkare Bra Liv
 • Malin Bengnér, Smittskyddsläkare, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
 • Anders Sjögren – chefläkare, Värnamo sjukvårdsområde
 • Annmargreth Kvarnefors – utvecklingsledare, Qulturum
 • Andreas Lägermo, Hygiensjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
 • Anna Österström, Utvecklingschef, Psykiatri, Rehab och Medicinsk diagnostik
 • Peter Blomstrand, Klinisk fysiologi,  Medicinsk Diagnostik
 • Mårten Lindström, Ordförande för Läkemedelskomittéen
 • Dzenata Brandic, Chefssjuksköterska, Värnamo
 • Maria Christensson, Chefssjuksköterska, Eksjö
 • Joakim Edvinsson, Utvecklingschef, Medicinsk vård
 • Joanna Mellqvist, Patientsäkerhetssamordnare
 • Magnus Berndtzon, Metodikum
 • Patientrepresentant medverkar vid varje möte

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Berit Axelsson

Rolf Bardon

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från referensgruppens möten (inloggning till intranät krävs)

 

Uppdaterad: 2017-04-24
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion