Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Utvärderingar och resultat Esther

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

2007

Utvärdering av Esther kompetenscentrum 2007

Science park i Jönköping har via en enkätundersökning utvärderat effekten av Esthers kompetenscentrum. Frågeställningar belyser följande områden: delaktighet, hållbar utveckling,atrraktiva arbetsplatser,kompetenshöjning, IT utveckling och samverkan inom vården. Samtliga frågor ger en positiv svarsfrekvens. det har skett en förbättring i den egna yrkesutövningen och i samverkan inom vården i och med Esthers ESF projekt.Rapporten i sin helhet kan läsas genom nedanstående länk.

 

Före 2007

 

Tidigare utvärderingar och uppsatser

Esther i omvärlden

 

Kontaktperson

Nicoline Vackerberg

070 534 75 53

Genväg dig nedåt på sidan

Klicka på årtal osv:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Före 2007

Esther i omvärlden

 

Uppdaterad: 2018-02-08
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion