Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Klamydia - patientinformation, Landstinget i Jönköpings län

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 

Vad är klamydia?

Du har blivit eller misstänks ha blivit smittad med klamydia. Klamydia är en bakterie som finns i urinröret hos den som är smittad och hos kvinnor även i slidan och på livmodertappen. De flesta smittade har inga symtom. Även då är klamydia mycket smittsam och kan leda till komplikationer.

Kvinnor kan få skador på äggledarna med risk för utomkvedshavandeskap och sterilitet. Män kan få bitestikelinflammation. Klamydia kan också orsaka ögoninfektioner och ledbesvär.

Infektionen botas med antibiotika. Behandlingen är kostnadsfri för patienten.

Smittvägar

Klamydia smittar vid samlag i slida eller ändtarm och vid andra sexuella aktiviteter som t.ex. petting och munsex. Smitta kan också ske från mor till barn vid förlossningen. Man kan smittas med klamydia flera gånger.

Du har så länge infektionen finns kvar skyldighet att informera sexuell partner. Du har också skyldighet att inte utsätta sexuell partner för smitta, vilket sker bäst genom att inte ha samlag/annan intim kontakt förrän infektionen är botad.

Smittspårning

Eftersom många klamydiainfekterade inte har några symtom är det mycket viktigt att upptäcka och behandla dem som är smittade. Detta för att minska risken för skador och för att inte infektionen ska spridas vidare till andra personer. Du är skyldig att medverka vid smittspårning. Det innebär att du till ansvarig smittspårare ska uppge de personer, som du haft samlag eller annan intim kontakt med och som kan ha smittat dig – eller som du kan ha smittat. Syftet är att hitta och behandla alla som kan vara smittade. Full sekretess gäller vid smittspårningen. Din identitet kommer inte att avslöjas för kontakterna.

På grund av den mycket höga smittsamheten erbjuds alltid din/dina aktuella (fasta) partner antibiotikabehandling omedelbart efter provtagning utan att provsvar inväntas. Behandling får aldrig ges utan föregående provtagning.

För att du inte ska smitta någon annan

  • bör du avstå från samlag/annan intim kontakt under de första 10 dagarna från det du påbörjar behandlingen
  • måste du följa dessa förhållningsregler:
  1. Om du ändå har samlag eller annan intim kontakt innan det gått 10 dagar sedan du påbörjade behandlingen, måste du innan ni har sex informera din partner om att du är smittad med klamydia. Ni måste då också skydda er med kondom/femidom/slicklapp under hela samlaget/den intima kontakten.
  2. Du måste komma på de återbesök som din behandlande läkare anser nödvändiga.

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det ska smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Smittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2011-03-15

Fastställt
2005-09-08

Uppdaterad: 2012-03-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion