Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Program Lärandeseminarium steg 1

Fredag 16 maj 2008.

Tema: Den rumsliga miljön i väntrum, behandlingsrum, dagrum och korridorer

08.00 – 08.30 Kaffe/te.

08.30 - 08.40 Välkommen Birgitta Ekeberg och Paula Bergman.

08.45 - 10.00 Hälsofrämjande väntrum. Forskning om rumsupplevelse
Barbro Alatalo, informatör, Norrbottens läns landsting.
Artikel: Tavlor i taket, Norrbottens läns landstings webbplats (Nytt fönster)

10.00 – 10.15 Kaffe och fralla.

10.15 – 11.15 Långsiktigt och hållbart kvalitetsutvecklingsarbete Anette Nilsson, Qulturum.

11.15 – 12.55 Goda exempel från länet:

  • Sävsjö vårdcentral i samarbete med träcentrum, Birgitta Widestadh, Sävsjö primärvård.
  • Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov, Birgitta Ekeberg.
  • Utvärdering av bildspel i väntrum, Landstinget i Jönköpings län, Paula Bergman och Birgitta Ekeberg.

12.45- 12.55 En konstnärs reflektioner Ulla Bolin, konstnär. Konstnären Ulla Bolins webbplats (Nytt fönster)

12.45 – 13.00 Avslutning Paula Bergman och Birgitta Ekeberg.

13.00- Lunch

 

Plats

OBS!
Eurostop, konferensrum Estland, Jönköping.
Karta (pdf. Nytt fönster)

Dokumentation

Dokumentationen från seminarium steg 1

Personbeskrivning

Barbro Alatalo

Informatör på Kultur och utbildningsdivisionen, Norrbottens läns landsting.

Anette Nilsson

Projekt/utvecklingsledare, Qulturum - Landstinget i Jönköpings läns centrum för förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvården.

Ulla Bolin

Konstnär från Örebro som visat sin konst vid ett antal uppskattade utställningar med sitt personliga måleri.

Birgitta Widestadh

Verksamhetschef, Sävsjö primärvårdsområde, Landstinget i Jönköpings län.

 

 
 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2011-06-16
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion